Кандидатстудентски

Помощ > Дипломни работи > Каква информация да посоча във вносната бележка или платежното нареждане?
Каква информация да посоча във вносната бележка или платежното нареждане?

Като основание за плащането посочете номера на поръчката. Това е най-важната информация. Не е нужно името на вносителя да съвпада с името на този, който е направил поръчката в сайта. Т.е., може Вие да сте направили поръчка, а да помолите някой друг да плати вместо Вас.

 
© 2020 РЕФЕРАТИ ЕООД