Кандидатстудентски

В момента се извършва ъпгрейд на системата за SMS разплащания. Моля, не поръчвайте теми, които се плащат със SMS. Изпратеният от Вас SMS няма да бъде таксуван, но и няма да можете да изтеглите темата.

Съжаляваме за неудобството.

Новини > Образование > Слагат холограмни стикери на дипломите за висше образование
Слагат холограмни стикери на дипломите за висше образование
Петък, 23 Януари 2009 01:11
Източник: Actualno.com

Всички дипломи и дубликати от дипломи за завършено висше образование, издадени след 1 юни 2009 г., трябва да притежават холограмен стикер. Без него те няма да бъдат признавани от държавата за валидни.
Това изискване не важи обаче за дипломите и копията от тях, издадени до края на май тази година.
Новото условие, което е гаранция срещу фалшифициране на издавания документ, беше одобрено на днешното правителствено заседание с промяна в Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издадени от висшите учебни заведения.
Холограмните стикери, чието графично оформление и съдържание ще се определя от министъра на образованието и науката, ще се предоставят на висшето училище от МОН, ако обучението е проведено в съответствие със Закона за висшето образование и държавните изисквания.
За целта ще бъде правена проверка в регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления, който се поддържа от министерството.
При констатирани от експертите на ведомството несъответствия ВУЗ-ът трябва да представи убедителни писмени доказателства, на основата на които се извършват корекции в регистъра. В противен случай не се издава холограмен знак.
В съответствие със Закона за висшето образование с новите текстове в Наредбата се отменя образователно-квалификационната степен "специалист по...". Актът се съобразява с двата вида на степен бакалавър - "професионален бакалавър по..." и "бакалавър".
Постановлението предвижда и допълнения в Устройствения правилник на МОН. На неговата специализирана администрация се възлагат нови функции, свързани с осъществяването на държавната политика в областта на кредитирането на студентите и докторантите и с организирането на дейностите за осигуряване на холограмни стикери в дипломите. По тази причина щатът на дирекция "Студенти, докторанти и специализанти" се увеличава от 13 на 17 бройки.
 
© 2020 РЕФЕРАТИ ЕООД