Кандидатстудентски

В момента се извършва ъпгрейд на системата за SMS разплащания. Моля, не поръчвайте теми, които се плащат със SMS. Изпратеният от Вас SMS няма да бъде таксуван, но и няма да можете да изтеглите темата.

Съжаляваме за неудобството.

Новини > Образование > Техническият университет - София поставя начало на кандидат-студентската си кампания
Техническият университет - София поставя начало на кандидат-студентската си кампания
Понеделник, 25 Февруари 2008 11:41
Източник: Actualno.com

Техническият университет - София предлага обучение по 26 специалности за придобиване на бакалавърска степен и още по - широк кръг от специалности за получаване на магистърска степен. Университетът повече от 15 години предлага и обучение по инженерни специалности на чужд език (немски, френски и английски) в своите чуждоезикови факултети. Завършилите успешно тези факултети получават и дипломи от университетите - партньори в Германия, Франция и Великобритания.
Специалностите за придобиване на бакалавърска степен са следните: Автоматика, информационна и управляваща техника; Електротехника; Електроенергетика и електрообзавеждане; Топло- и ядрена енергетика; Топлотехника; Хидравлична и пневматична техника; Текстилна техника и технологии; Машиностроителна техника и технологии; Машиностроене и уредостроене; Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето; Мехaтроника; Електроника; Телекомуникации; Компютърни системи и технологии; Транспортна техника и технологии; Авиационна техника и технологии; Технология и управление на транспорта; Индустриален мениджмънт; Инженерен дизайн; Приложна математика; Общо машиностроене (на немски език); Компютърни системи и технологии (на немски език); Електроинженерство (на френски език); Индустриално инженерство (на английски език); Публична администрация; Стопанско управление.
Техническият университет - София приема кандидат-студенти с оценките от държавните зрелостни изпити по математика или по физика и астрономия. Кандидат-студентите могат да се явят също така и на тест по математика в предварителната или на тест по математика и тест по физика в редовната кандидатстудентска кампания. За определяне на състезателния бал се взима най-високата оценка.
А ето и графикът за провеждане на конкурсните изпити:
Предварителни конкурсни изпити: Чужд език - 12 април 2008 г. от 9.00 часа; Тест по математика - 19 април 2008 г. от 9.00 часа.
Редовни конкурсни изпити: Тест по математика - 14 юли 2008 г. от 9.00 часа; Рисуване - 15 юли 2008 г. от 9.00 часа; Чужд език - 16 юли 2008 г. от 9.00 часа; Композиция - 17 юли 2008 г. от 9.00 часа; Тест по физика - 21 юли 2008 г. от 9.00 часа.
За предварителните конкурсни изпити заявления се приемат в Учебен отдел на ТУ - София, бл. 2, етаж 3, както следва: предварителен тест по математика от 17.03.2008 г. до 17.04.2008 г., а в регионалните центрове за приемане на документи - от 17.03.2008 г. до 16.04.2008 г.; предварителен изпит по чужд език от 17.03.2008 г. до 10.04.2008 г., а в регионалните центрове за приемане на документи - от 17.03.2008 г. до 09.04.2008 г.
Кандидати, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но не подали кандидатстудентски документи съгласно Правилника за приемане на студенти в ТУ - София за учебната 2008/2009 г., не са кандидат-студенти и не участват в класиранията.
Документи за кандидатстване в ТУ - София се подават в Центъра по информационни ресурси, бл.2 (партер) от 23.06.2008 г. до 10.07.2008 г. и в регионалните центрове за приемане на документи от 23.06.2008 г. до 09. 07.2008 г.
Още информация кандидат-студентите могат да открият и на адрес: priem.tu-sofia.bg.
 
© 2020 РЕФЕРАТИ ЕООД