В момента се извършва ъпгрейд на системата за SMS разплащания. Моля, не поръчвайте теми, които се плащат със SMS. Изпратеният от Вас SMS може да бъде таксуван, но няма да можете да изтеглите темата.

Съжаляваме за неудобството.

Новини > Образование > Слагат холограмни стикери на дипломите за висше образование
Слагат холограмни стикери на дипломите за висше образование
Петък, 23 Януари 2009 01:11
Източник: Actualno.com

Всички дипломи и дубликати от дипломи за завършено висше образование, издадени след 1 юни 2009 г., трябва да притежават холограмен стикер. Без него те няма да бъдат признавани от държавата за валидни.
Това изискване не важи обаче за дипломите и копията от тях, издадени до края на май тази година.
Новото условие, което е гаранция срещу фалшифициране на издавания документ, беше одобрено на днешното правителствено заседание с промяна в Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издадени от висшите учебни заведения.
Холограмните стикери, чието графично оформление и съдържание ще се определя от министъра на образованието и науката, ще се предоставят на висшето училище от МОН, ако обучението е проведено в съответствие със Закона за висшето образование и държавните изисквания.
За целта ще бъде правена проверка в регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления, който се поддържа от министерството.
При констатирани от експертите на ведомството несъответствия ВУЗ-ът трябва да представи убедителни писмени доказателства, на основата на които се извършват корекции в регистъра. В противен случай не се издава холограмен знак.
В съответствие със Закона за висшето образование с новите текстове в Наредбата се отменя образователно-квалификационната степен "специалист по...". Актът се съобразява с двата вида на степен бакалавър - "професионален бакалавър по..." и "бакалавър".
Постановлението предвижда и допълнения в Устройствения правилник на МОН. На неговата специализирана администрация се възлагат нови функции, свързани с осъществяването на държавната политика в областта на кредитирането на студентите и докторантите и с организирането на дейностите за осигуряване на холограмни стикери в дипломите. По тази причина щатът на дирекция "Студенти, докторанти и специализанти" се увеличава от 13 на 17 бройки.
 
© 2024 referati.com