В момента се извършва ъпгрейд на системата за SMS разплащания. Моля, не поръчвайте теми, които се плащат със SMS. Изпратеният от Вас SMS може да бъде таксуван, но няма да можете да изтеглите темата.

Съжаляваме за неудобството.

Новини > Образование > Техническият университет - София поставя начало на кандидат-студентската си кампания
Техническият университет - София поставя начало на кандидат-студентската си кампания
Понеделник, 25 Февруари 2008 11:41
Източник: Actualno.com

Техническият университет - София предлага обучение по 26 специалности за придобиване на бакалавърска степен и още по - широк кръг от специалности за получаване на магистърска степен. Университетът повече от 15 години предлага и обучение по инженерни специалности на чужд език (немски, френски и английски) в своите чуждоезикови факултети. Завършилите успешно тези факултети получават и дипломи от университетите - партньори в Германия, Франция и Великобритания.
Специалностите за придобиване на бакалавърска степен са следните: Автоматика, информационна и управляваща техника; Електротехника; Електроенергетика и електрообзавеждане; Топло- и ядрена енергетика; Топлотехника; Хидравлична и пневматична техника; Текстилна техника и технологии; Машиностроителна техника и технологии; Машиностроене и уредостроене; Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето; Мехaтроника; Електроника; Телекомуникации; Компютърни системи и технологии; Транспортна техника и технологии; Авиационна техника и технологии; Технология и управление на транспорта; Индустриален мениджмънт; Инженерен дизайн; Приложна математика; Общо машиностроене (на немски език); Компютърни системи и технологии (на немски език); Електроинженерство (на френски език); Индустриално инженерство (на английски език); Публична администрация; Стопанско управление.
Техническият университет - София приема кандидат-студенти с оценките от държавните зрелостни изпити по математика или по физика и астрономия. Кандидат-студентите могат да се явят също така и на тест по математика в предварителната или на тест по математика и тест по физика в редовната кандидатстудентска кампания. За определяне на състезателния бал се взима най-високата оценка.
А ето и графикът за провеждане на конкурсните изпити:
Предварителни конкурсни изпити: Чужд език - 12 април 2008 г. от 9.00 часа; Тест по математика - 19 април 2008 г. от 9.00 часа.
Редовни конкурсни изпити: Тест по математика - 14 юли 2008 г. от 9.00 часа; Рисуване - 15 юли 2008 г. от 9.00 часа; Чужд език - 16 юли 2008 г. от 9.00 часа; Композиция - 17 юли 2008 г. от 9.00 часа; Тест по физика - 21 юли 2008 г. от 9.00 часа.
За предварителните конкурсни изпити заявления се приемат в Учебен отдел на ТУ - София, бл. 2, етаж 3, както следва: предварителен тест по математика от 17.03.2008 г. до 17.04.2008 г., а в регионалните центрове за приемане на документи - от 17.03.2008 г. до 16.04.2008 г.; предварителен изпит по чужд език от 17.03.2008 г. до 10.04.2008 г., а в регионалните центрове за приемане на документи - от 17.03.2008 г. до 09.04.2008 г.
Кандидати, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но не подали кандидатстудентски документи съгласно Правилника за приемане на студенти в ТУ - София за учебната 2008/2009 г., не са кандидат-студенти и не участват в класиранията.
Документи за кандидатстване в ТУ - София се подават в Центъра по информационни ресурси, бл.2 (партер) от 23.06.2008 г. до 10.07.2008 г. и в регионалните центрове за приемане на документи от 23.06.2008 г. до 09. 07.2008 г.
Още информация кандидат-студентите могат да открият и на адрес: priem.tu-sofia.bg.
 
© 2024 referati.com