В момента се извършва ъпгрейд на системата за SMS разплащания. Моля, не поръчвайте теми, които се плащат със SMS. Изпратеният от Вас SMS може да бъде таксуван, но няма да можете да изтеглите темата.

Съжаляваме за неудобството.

Новини > Други > Даниел Вълчев: 5% от настанените в студентски общежития не са студенти
Даниел Вълчев: 5% от настанените в студентски общежития не са студенти
Събота, 20 Септември 2008 12:29
Източник: netinfo.bg

Министерският съвет прие наредбата за ползване на студентските общежития и столове, с която се въвежда изискването за поддържане на база данни за настанените в общежитията чрез нов софтуерен продукт.

В момента над 5% процента от хората, живеещи в студентските общежития, не са студенти. Това заяви днес министърът на образованието и науката Даниел Вълчев.
Според него системата за контрол в момента работи само в 19-и блок в Студентски град, но до края на годината са очаква да започне да функционира и във всичките 126 студентски общежития.

Министерският съвет прие днес наредбата за ползване на студентските общежития и столове.

С нея се въвежда изискването за поддържане на база данни за настанените в тях чрез нов софтуерен продукт.

Министерството на образованието и науката (МОН) ще осигури безплатно необходимите компютърни конфигурации за изграждането на тази мрежа.

Чрез нея освен свободните места на национално равнище, ще могат да се проследяват незаетите помещения, свободните места в стаи, плащанията на настанените студенти и др.

Два пъти годишно МОН и висшите училища ще публикуват на официалните си уебсайтове актуалната.

Поставят се ограничения на размера на наема и другите плащания за сметка на студентите, като те трябва да се определят като разлика между реалните разходи за нощувка на едно лице за един месец и държавната субсидия за същия период (която в момента е 1,10 лв. на ден за легло), обясни Вълчев.

Предвижда се възможност за ползване на една и съща стая през целия период на следването при желание от страна на студента.

Уредено е в студентските общежития, където е изградена достъпна среда за хора с увреждания, да се настаняват студенти и докторанти и от други университети, които нямат подходящи общежития.

За по-голяма прозрачност и отчетност се предвижда да се изготвят тримесечни и годишни отчети за приходите от наеми и други плащания и направените разходи за консумативи, поддръжка на имуществото и съоръженията и извършените основни и текущи ремонти.

Тези отчети ще се изготвят поотделно за всяко студентско общежитие и екземпляр от тях ще се поставя на общодостъпно място за сведение на ползващите го.

Приходите от търговски обекти, разположени на партерните етажи на общежитията, ще се използват за подобряване на битовите условия в блоковете.

Приетата от правителството наредба разширява правата на студентските съвети, чиито представители ще участват в проверки, предложения за извършване на ремонти, консултации за назначаване на управителите на общежитията и др.

Студентките общежития вече ще имат домови съвети, които ще включват председател, управителя на общежитието и от три до пет члена.
 
© 2024 referati.com