Кандидатстудентски

Търсене на тема от архива

Икономика > Счетоводство и контрол

Счетоводство и контрол

Файлове

Подреждане според: ID | Име | Сваляния | Дата на изпращане | Submitter | Автор | Оценка
Страница:  « Предишна ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Следваща »

Анализ на индустрията. Определяне на изискуемата норма на възвръщаемост на СК. Модели за оценка.

Кратко описание:
Лекция по предмета Бизнесоценяване - Основни етапи при анализ на индустрията, И...

Отчитане на дейността на едноличния търговец

Кратко описание:
Дипломна работа. Брой страници - 51

Оценка на активите и пасивите. Същност, значение и класификация.

Кратко описание:
Дипломна работа. Брой страници - 18

Проблеми при отчитането на данъците от печалбата

Кратко описание:
Дипломна работа. Брой страници - 54
Страница:  « Предишна ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Следваща »
© 2019 РЕФЕРАТИ ЕООД